Öğr. Gör. MERYEM METİNOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. MERYEM METİNOĞLU

T: (0282) 250 3111

M mmetinoglu@nku.edu.tr

W mmetinoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL)
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez: Planlı eğitimin erkeklerin aile planlaması yöntemlerine ilişkin bilgi ve tutumlarına etkisinin incelenmesi (1999)
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2006-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2006-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK PR.
2000-2006
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2000-
İdari Görevler
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - HEMŞİRELİK PR.
2011-2015
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - HEMŞİRELİK PR.
2010-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - HEMŞİRELİK PR.
2006-2007
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - HEMŞİRELİK PR.
2006-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Hemşire EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 1993-2000
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Halk Sağlığı Hemşireliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. METİNOĞLU M., YALÇIN I. A., Vaka Temelli Rol-Play Etkinliklerine Katılan ve Katılmayan Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyi, GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol. 5, pp. 153-162, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. METİNOĞLU M., YALÇIN IRMAK A., ALBAYRAK KAYA S., Doğumu Kolaylaştırıcı Non-Farmakolojik Yöntemlerin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması, Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 8, ss. 173-184, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
2. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., POLAT S., METİNOĞLU M., BAÇ A., Kanarya G., Karabulut Ö., Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, XI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi(1-4 Ekim) Özel Sayısı, cilt 4, ss. 82-93, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. METİNOĞLU M., PLANLI EĞİTİMİN ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt 26, ss. 215-216, 2013.
Özet TR DİZİN Erişim Linki
4. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., POLAT S., METİNOĞLU M., BAÇ A., Kanarya G., Karabulut Ö., Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi Journal of Anatolian Natural Sciences, cilt 4, ss. 82-94, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. TEMEL M., METİNOĞLU M., Tekirdağ İline Bağlı I ve IV Nolu Sağlık Ocaklarına Başvuran 15-49 Yaş Kadınlarda Genital Hijyen Uygulamalarının İncelenmesi, İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt 15, ss. 91-99, 2007.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YALÇIN I. A., METİNOĞLU M., RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY, Bölüm: CHAPTER 239. HEALTH IN PRIMARY EDUCATION TEXTBOOKS: DESCRIPTIVE ANALYSIS, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLU, Assist. Prof. Atilla ATIK, Prof. Robert L. ELLIOTT, Assoc. Prof. Edward TURGEON, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YALÇIN I. A., METİNOĞLU M., Health In Primary Education Textbooks: Descriptive Analysis, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
2. YALÇIN I. A., METİNOĞLU M., Herbal Galactagogues Effective in Breast Milk Production: Literature Review, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
3. YALÇIN I. A., METİNOĞLU M., Altınkaya Ş., Alnıaçık M., Occupational Concerns in Nursing Students: Qualitative Analysis, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
4. METİNOĞLU M., YALÇIN I. A., Uzun Ö., Budak D., Results of Cervix, Colorectal and Breast Cancer Screening for Tekirdag Süleymanpasa Cancer Early Diagnosis Screening and Training Center, 1. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
5. METİNOĞLU M., YALÇIN I. A., Vaka Temelli Rol Play Etkinliklerine Katılan ve Katılmayan Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
6. METİNOĞLU M., Anne sütü üretiminde etkili galaktagoglar: Literatür inceleme, Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi (02.12.2016-04.12.2016).
Sözlü Bildiri
7. METİNOĞLU M., Normal ve sezaryen doğum yapan kadınların doğumda algıladıkları konfor, Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi (02.12.2016-04.12.2016).
Sözlü Bildiri
8. METİNOĞLU M., ALBAYRAK KAYA S., Sağlık profesyonellerinin kullandığı olumlu doğum terminolojisinin doğum ve sonuçlarına etkisi, Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi (02.12.2016-04.12.2016).
Poster
9. YALÇIN IRMAK A., METİNOĞLU M., Bayrakçı K., Kiracı B., Önal A., Annenin Doğumdan Memnuniyet Düzeyinin Normal Ve Sezaryen Doğum Yöntemlerine Göre Karşılaştırılması., 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
Özet bildiri
10. YALÇIN IRMAK A., METİNOĞLU M., Önal A., Kiracı B., Bayrakçı K., Doğuma Hazırlık Eğitim Programı ve Türk Kadınların Doğum Deneyimi: Nitel Araştırma, 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
Özet bildiri
11. METİNOĞLU M., Doğuma Hazırlık Sınıfı Deneyim Paylaşımı: Sürekli Eğitim Merkezi Örneği, 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
12. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., POLAT S., METİNOĞLU M., Gözde K., Karabulut Ö., Irrigation Water Resourches Found in Kırklareli Region Evaluation of Heavy Metals., The Second International Conference on Water, Energy and the Environment (21.09.2013-24.09.2013).
Tam metin bildiri
13. METİNOĞLU M., Aksu S., Aydın T., Öztürk S., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi’ I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (09.11.2006-12.11.2006).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YALÇIN IRMAK A., METİNOĞLU M., bayrakçı k., Kiracı B., Önal A., Annenin Doğumdan Memnuniyet Düzeyinin Normal Ve Sezaryen Doğum Yöntemlerine Göre Karşılaştırılması, Annenin Doğumdan Memnuniyet Düzeyinin Normal Ve Sezaryen Doğum Yöntemlerine Göre Karşılaştırılması. Uluslararası katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
Poster
2. YALÇIN IRMAK A., METİNOĞLU M., Önal A., Kiracı B., Bayrakçı K., Doğuma Hazırlık Eğitim Programı ve Türk Kadınların Doğum Deneyimi: Nitel Araştırm, Uluslararası katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
Poster
3. METİNOĞLU M., Doğuma Hazırlık Sınıfı Deneyim Paylaşımı: Sürekli Eğitim Merkezi Örneği., Uluslararası katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
Sözlü Bildiri
4. METİNOĞLU M., YALÇIN IRMAK A., Albayrak K. S., Çoker h., Non-Farmakolojik Doğum Ağrısı Kontrol Yöntemlerinin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması, Uluslararası katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (05.11.2015-07.11.2015).
Sözlü Bildiri
5. METİNOĞLU M., Doğum, Konferans (13.05.2015-13.05.2015).
Davetli konuşmacı
6. Aydınyılmaz H., Süzen E., METİNOĞLU M., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2012-2013 Öğretim Dönemi Mezun Profilinin Belirlenmesi, XIII.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (01.05.2014-03.05.2014).
Poster
7. BELLİTÜRK K., BAĞDATLI M. C., POLAT S., METİNOĞLU M., BAÇ A., Kanarya G., Karabulut Ö., Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği, X1. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (01.10.2013-04.10.2013).
Sözlü Bildiri
8. DİLEK F., Oğuz K., Şahin D., Ünsal C., METİNOĞLU M., ÜNAL A., Alzheimer Tipi Demans Hastasına Bakım Veren Bireylerde Bakıcı Yükünün Değerlendirilmesi, VI. Akademik Geriatri Kongresi (22.05.2013-26.05.2013).
Poster
9. METİNOĞLU M., Yan S., Duymaz P., Türkiye’de Kadına Yönelik Aile Planlaması Yöntemlerinin Kullanımı, Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu (14.05.2011-15.05.2011).
Poster
10. METİNOĞLU M., Yan S., Duymaz P., TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI, Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu (14.05.2011-).
Özet bildiri Erişim Linki
11. METİNOĞLU M., Yüksel M., Hemşirelik Bakımında Sağlık Kültür İlişkisi, X.Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, (28.04.2011-30.04.2011).
Poster
12. METİNOĞLU M., MALAK A., Topçular N., Tümeğ G., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin HPV Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin HPV Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi”, X. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, (28.04.2011-30.04.2011).
Sözlü Bildiri
13. Becerir H., METİNOĞLU M., Tekirdağ Kanser Erken Teşhis,Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Kanser Haftası Sempozyumu (04.04.2011-04.04.2011).
Poster
14. METİNOĞLU M., BAÇ A., BELLİTÜRK K., Yanlış Gübrelemenin Çevre ve İnsan Sağlığı ile İlişkisi, Rumeli Buluşması I. Sağlıkta Yeni Yönelimler Sempozyumu (10.03.2011-12.03.2012).
Tam metin bildiri
15. METİNOĞLU M., Baç A., Dalmış B., Kara B., Bilen D., Çolak M., Yeşilyurt S., Özen Ü., Planlı meslek Eğitiminin İlköğretim Çağı Öğrencilerinde Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, VII.Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (25.06.2008-28.06.2007).
Poster
16. METİNOĞLU M., Aygün D., Apaydın R., Demir R., Menopozda Alternatif Yaklaşımlar, III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (29.04.2004-30.04.2004).
Poster
17. METİNOĞLU M., Akgün A., Koçyiğit D., Küçük F., İkiz Bebeklerde Anne Sütüyle Beslenme Metinoğlu M.,Akkün A.,Koçyiğit D.,Küçük F.,’İkiz Bebeklerde Anne Sütüyle Beslenme’ 29-30 Nisan, Edirne., III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (29.05.2003-30.04.2004).
Poster
18. METİNOĞLU M., Eraslan A., PERİM KETENCİLER A., Gebeliğin Psiko-Sosyal ve Kültürel Boyutu, II.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (08.05.2003-09.05.2003).
Poster
Ulusal Projeler
1. Doğuma Hazırlık Ve Destek Sınıflarının Doğuma Etkisinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.05.2015-26.01.2016.
2. Tekirdağ İlindeki Fabrikaların Yakınındaki Tarım Alanlarında Oluşturduğu Toprak Kirliliğive Bu Kirliliğin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2013-18.04.2017.
3. Kırklareli sulama suyu kaynaklarındaki bazı makro ve mikro elementlerin tarımsal açıdan incelenmesi ve insan sağlığı üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.07.2011-25.01.2013.
4. Tekirdağ İlindeki Fabrikaların Çevresindeki Tarım Alanlarında Oluşturduğu Toprak Kirliliği ve Bu Kirliliğin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.05.2011-18.04.2017.
5. Türkiye de Beş Yaş Altı Çocuk ve Bebek Ölümlerinin Tespit Edilmesi Değerlendirilmesi ve Ölüm Zamanlarına Yönelik Müdahale Programlarının Geliştirilmesi Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 15.05.2010-20.06.2010.
Ödüller
1. Poster Sunu Birinciliği, II.Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 2015.
Üyelikler
NKÜ Sağlık Yüksekokulu Spor ve Sosyal Etkinlik Komisyonu, Üye, 2012-.
NKÜ SYO Hemşirelik bölümü Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-.
Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2011.
NKÜ Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Komisyonu, Başkan, 2010-.
NKÜ Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2007.
Aldığı Sertifikalar
İDA Sertifikalı Doğuma Hazırlık Eğitmeni Ve Doula, Yer:İstanbul Doğum Akademisi, 18.09.2014-21.08.2015.
Aktif Doğum Eğitmenliği, Yer:İstanbul Yoga Time, 07.12.2013-08.12.2013.
Keşkesiz Doğuma Hazırlık Sertifikası, Yer:İstanbul Doğum Akademisi, 15.03.2014-16.03.2014.